Peştera Meziad,  una dintre cele mai frumoase peşteri din Apuseni, datorită spectacolului oferit ochiului uman de armonia şi diversitatea peisajului subteran, se defăsoară pe două nivele. Cele două nivele sunt diferite atât sub aspectul desfăşurarii spaţiale cât al fizionomiei. Alternanţa de sectoare largi, spaţioase cu galerii înguste şi joase, au determinat amenajarea peşterii pentru vizitare, doar pe anumite sectoare.

Vizitatorul este impresionat de măreţia golului subteran încă de la intrare, unde portalul peşterii îl întâmpină cu o arcadă, de o geometrie aproape perfectă, a cărei deschidere este de 9 x15m.

Nivelul inferior al peşterii se desfăşoară pe o lungime de 1542 metri, prezentându-se sub forma unei galerii inalte, în care senzaţii de spaţialitate şi monumentalitate cuprind orice vizitator. Înălţimi de 15-20 de metri şi laţimi de 20-30 de metri imprimă o nota de grandoare golului subteran. Spectaculozitatea este oferită de mulţimea şi frumuseţea formelor carstice generate sub acţiunea apei, precum şi de existenţa unui curs de apă temporar, pe care, în momentele de nivele mari, se formează mici lacuri subterane.
Nivelul superior are o lungime totală de 3208 metri şi prezintă trei zone în care se racordează cu nivelul inferior. Astfel, cele două nivele comunică prin intermediul Galeriei Descendente, a Galenei de Joncţiune şi a Gîtului Dracului. Un spectacol impresionant, prin monumentalitatea generată, îl oferă suprapunerea celor două nivele în zona numită Podul Natural, unde tronsonul vizitabil ajunge la o înălţime de 35 de metri.

Galeriile nivelului superior se carcaterizează printr-o fizionomie întortocheată, sub formă de labirint, cu aspect dentritic. De asemenea concreţionarea este aici mult mai accentuată faţă de nivelul inferior, stalacmitele, stalactitele, coloanele, scurgerile parietale sub diferite forme fiind prezente în număr mare. Aceste forme ale reliefului carstic sunt cele care dau frumuseţea specifică golurilor subterane, acelea care, prin poziţionare, forme şi culori încântă ochiul şi sufletul vizitatorului.

Dintre toate galeriile etajului superior cea mai frumoasă este, indiscutabil, Galeria Gururilor. Planşeul acesteia este pavat, pe aproximativ 100 de metri, cu mici baraje de calcit, care delimitează micile excavaţii rezultate în urma procesului de dizolvare sub acţiunea apei.

Pestera a avut o evoluţie îndelungată în timp şi ea a luat naştere prin captarea în subteran a două pâraie, în timpuri geologice diferite, a căror scurgere subterană a creat cele două nivele de carstificare. Pe parcursul evoluţiei sale peştera a fost colmatată cu aluviunile aduse de cele două cursuri subterane de mai multe ori, fapt demonstrat de prezenţa unor depozite groase de nisipuri şi pietriş, care, în unele locuri au umplut galeriile mai puţin înalte ajungând până la tavan. În perioadele de colmatare bruscă, în galeriile şi sălile mai puţin înalte de la acea vreme au fost prinse animalele sălbatice care se adăposteau aici. Astfel Peştera Meziad adăposteşte fosile ale ursului de cavernă (Ursus Spelaeus), conservate în stratele de aluviuni şi depozitate cu precadere în Sala Oaselor.

Condiţiile bioclimatice ale peşterii oferă condiţii prielnice pentru hibernarea diferitelor specii de lilieci, o colonie a acestora fiind adăpostită în Sala Liliecilor.

Datorită climatului subteran, cu temperatură şi umiditate constantă, Peştera Meziad poate fi vizitată pe tot parcursul anului. Fiind declarată şi rezervaţie naturală peştera se vizitează doar cu ghid.

Peştera Meziad este situată în arealul localităţii al cărui nume l-a împrumutat. Satul Meziad aparţine comunei Remetea, iar peştera este situată pe Valea Peşterii, afluent al Văii Meziadului, la aproximativ 3,7 km amonte de confleunţa celor două văi.

La Peştera Meziad se poate ajunge pe DN 76 Oradea – Deva, din centrul oraşului Beiuş. De aici se urmează indicatoarele rutiere spre localitatea Roşia, iar din satul Remetea drumul continuă pe bifurcaţia spre dreapta, spre satul Meziad (6 km).

Program de vizitare:

Perioada 1 Iunie-30 Septembrie între orele 10.00-18.00 (ultima intrare la ora 17.00).
Perioada 1 Martie-31 Mai între orele 10:00 şi 17:00 (ultima intrare la ora 16.00).
Notă: Intrările au loc din oră in oră, astfel: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Grupul mimim pentru intrarea în peşteră este de 5 persoane.

Perioada 1 Octombrie – 28 Februarie – vizita se va putea realiza doar cu programare prealabilă, la unul din numerele de telefon:. 0742/115303 sau 0745/602203.

Tura ghidată în peşteră durează aproximativ 45 minute.

Contact:  http://www.pestera-meziad.ro/ro/

Tel: 0359 410556