Satul Homorog aparţine administrativ comunei Mădăras şi este situat în sud-vestul judeţului Bihor, la o distanţă de aproximativ 35 kilometri de oraşul Oradea.
Un sat cu o populaţie majoritar românească, de religie ortodoxă, Homorogul este o veche vatră de locuire autohtonă, prima atestare documentară datând din anii 1202-1203.
Biserica de zid a satului are hramul Naşterea Maicii Domnului şi datează din secolul al XIX-lea, fiind ridicată între anii 1836-1838.
Documentele vremii pomenesc de existenţa unei biserici de lemn în Homorog, până în 1836, când a fost începută construcţia actualului lăcaş de cult. Din vechea biserică s-au mai păstrat bucăţi de lemn pictate din ziduri, care au fost montate în iconostasul bisericii actuale, datorită frumuseţii şi autenticităţii picturii. S-au mai păstrat de asemnea si manuscrise şi tipărituri vechi precum şi două icoane pictate pe lemn care au fost datate ca aparţinând secolelor XVII şi XVIII. O altă importantă piesă păstrată de la vechea biserică de lemn este osia din lemn a clopotului mic al bisericii, care chema enoriaşii la slujba religioasă în secolul al XVII-lea.
Actuala biserică de zid este construită din cărămidă cu fundaţia de piatră, având o lungime de 22 de metri, lăţimea de 9,5 metri, iar înălţimea turnului măsoară 20 de metri. Iniţial biserica a fost acoperită cu şindrilă, iar după ce a fost tencuită în interior si exterior pereţii lăcaşului au fost acoperiţi cu picturi reprezentând scene biblice. De altfel, unicitatea acestei construcţii este dată tocmai de pictura interioară, fără de care ar fi o biserică ortodoxă ca şi oricare alta ridicată în secolul al XVIII-lea în regiunea Crişanei. Pictura interioară, realizată între anii 1846-1847, aparţine pictorului popular Ioan Lăpoşan. Importanţa acesteia rezidă din faptul că stilul în care a fost realizată aparţine artei populare din Crişana, cu uşoare tente ce ţin de curentul picturii naive populare, iar ctitorii bisericii sunt infăţişaţi în straie populare din regiunea Crişanei. Insă ceea ce i-a determinat pe specialişti să includă biserica în lista monumentelor istorice este faptul că această pictură s-a păstrat în varianta originală aproape peste tot şi că, pe lângă originalitatea stilului în care este realizată, surpinde complexitatea decorului, care evidenţiază o iconografie în reală conexiune cu spiritul tradiţional al culturii creştine din această parte a Crişanei.
După ce a fost realizată pictura murală biserica a fost dotată cu mobilier specific, din lemn, din care se mai păstrează până azi două strane. Tot din perioada edificării lăcaşului sunt păstrate într-o colecţie de pe lângă casa parohială o serie de alte obiecte de cult, icoane şi documente vechi.
În anul 1874 biserica din Homorog a fost dotată cu un clopot mare, turnat la Oradea, iar patru ani mai târziu şindrila acoperişului a fost schimbată cu una nouă. De-a lungul timpului biserica din homorog a fost supusă mai multor renovări şi modificări. Atfel, potrivit unui document descoperit in zidul bisericii şi datat 1906, redactat de preotul paroh de la acea vreme, în acel an biserica a fost complet renovată, reconstruit turnul din lemn şi acoperita cu tabla. In timpul primului război mondial satul întreg a suferit importante pierderi, iar biserica a rămas numai cu vechiul clopot, de la 1635. atfel că în 1925 au fost turnate la Arad, două clopote mari pentru biserica din Homorog. Renovări, reparaţii şi îmbunătăţiri ale construcţiei au avut loc în anii 1941, în 1970, când a fost introdusă electrificarea, 1978 şi 1984, când au fost realizate lucrări de întreţiere ale tablei acoperişului şi, tot în 1984 a fost renovat întregul turn al edificiului.
Cele mai noi lucrări de renovare sunt din anii 1996 şi 1997, când au fost renovate casa parohială şi construcţia unde este expusă colecţia muzeală. Tot atunci a fost renovată tencuială exterioară şi, prin grija preotului paroh, au fost adăugate 3 picturi exterioare, realizate de pictorul Vasile Savin. Deasupra intrării, pe turnul lăcaşului, a fost realizată o pictură înfăţisând scena naşterii Maicii Domnului, iar de o parte si alta a intrării au fost zugrăviţi sfinţii Mihail şi Gavril. Peretele sudic al bisricii a fost înzestrat cu o pictură reprezentând scena biblică a înmulţirii pâinilor şi peştilor.
Biserica ortodoxă Naşterea Maicii Domnului este situată în satul Homorog la numărul 102 si a fost inclusă în lista monumentelor istorice sub codul BH-II-m-B-01161.