Biserica de lemn din Beznea este unul dintre cele mai frumoase monumente ale arhitecturii bisericieşti din judeţul Bihor, localizată în comuna Bratca, judeţul Bihor.
Biserica este datată în 1723 prin inscripţia crestată pe bârna orizontală a ancadramentului uşii de la intrare, care însemnează următoarele informaţii importante de la începuturile bisericii: “+ Văleatu 1723 scrisam eu Toader Diac s…eata ţ… din mila lui D[u]mnezău şi cu darul Duh[u]lui Sf[â]ntu + Întăe chitor Caba Gaboru cel bătrănu în zilele lui şi arăşi în zilele cinstitului potropopului din din Orade Mare anume C… Pre Sfentă Născătoare de Dumnez[ă]u măntuiaştene pre noi”
Biserica are hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi este construită în totalitate din lemn. Aspectul iniţial al bisericii a suferit mai multe modifcări de-a lungul timpului, la începutul secolului XIX si mai apoi în 1864, construcţiei iniţiale i s-au adaugat o serie de spaţii noi. Datorită acestor modificări biserica din Beznea a ajuns să fie considerată cea mai mare biserică de lemn din Bihor.

 

Un brâu continuu în relief înconjoară biserica, şiruri de linii în zigzag crestate în arcul dublu, portalul împodobit cu crestături într-o compoziţie de patru „frânghii” şi şiruri de adâncituri ovale contribuie din plin la înfrumuseţarea construcţiei. Pridvorul de la intrare intâmpină vizitatorul cu elemente ale arhitecturii tradiţionale în lemn şi-l introduce în lumea spiritualităţii ortodoxe rurale, din vremurile apuse. Ferestrele mici, scobite în lemn, lasă să pătrudă în interiorul lăcaşului o lumină difuză, care imprimă vizitatorului sentimentul sacralităţii, al uniunii cu Divinitatea.
Pe pereţii exteriori din lemn sunt incrustate o serie de motive arhitecturale, dintre care se evidenţiază crucea şi brâul împletit.
Interiorul este de o simplitate sacră, pereţii din lemn nu sunt impodobiţi decât cu prosoape ţesute manual şi icoane vechi pictate pe lemn, pe alocuri păstrându-se fragmente de pictură în lemn, înfăţişând scene sau personaje biblice.
Datorită importanţei sale istorice, dată de vechime, dimensiuni şi arhitectura tradiţională Biserica de lemn din Beznea a fost declarată monument istoric si a fost înregistrată în lista monumentelor istorice cu codul LMI: BH-II-m-B-01141.
Dispunând de un potenţial de poziţie extrem de favorabil, biserica poate fi vizitată tot timpul anului.